Autoriseret kloakmester og entreprenør Ole Sundgaard Jørgensen

OSJ kloak- og entreprenør service

OSJ er medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, og er en autoriseret kloakmestervirksomhed, der udfører kloak- og anlægsopgaver for private og offentlige bygherrer.

Vi udfører arbejder indenfor det kloak- autoriserede område: Nyanlæg, reparation, renovering af spildevands-, regnvands- og dræning installationer i kloakerede og ukloakerede områder.

Ud over det, udfører vi mange forskellige entreprenøropgaver. Arbejde kan udføres efter tilbud eller regning.

Ring til OSJ – autoriseret kloakmester og entreprenør, hvis der er problemer med:

  • Dårligt træk i kloakledninger

  • Forstoppelser

  • Sætninger på jorden, det kan være over kloakledningen

  • Overløb fra tagrender

  • Dårlige dæksler

Spildevandsløsninger i det åbne land

Skal der etableres nedsivning, minirenseanlæg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg, afhænger af omkostningerne her og nu samt af den langsigtede driftsøkonomi. Vi finder frem til den rigtige løsning for den enkelte ejendom, afhængig af myndighedernes krav samt afstand til vandløb, vandindvinding, m.v.

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg er en betydelig investering, som skal fungere perfekt og leve op til grænseværdierne mange år ud i fremtiden.

WS bioclean (Watersystems) er nyeste typegodkendte generation af et minirenseanlæg, der bygger på patenteret renseteknologi, høj driftsikkerhed og et effektivt ressourceforbrug.

Beplantet filteranlæg

I Naturens kredsløb renses vandet naturligt, når det for eksempel passerer gennem et vådområde. Netop disse rensningsprincipper anvendes til rensning af spildevand i det beplantede filteranlæg. Det resulterer i et lavteknologisk og smukt anlæg, som effektivt kan rense spildevand både fra husholdninger, sommerhuse, landsbyer, gartnerier, campingpladser m.m.

Læs mer på Kilianwater.